Team R.O. zet volop in op nieuw talent

  • 15 april 2021

In maart mochten we al de opstart van Timmy en Stefanie aankondigen op de dienst Ruimtelijke Ordening. Nu mogen we ook Sven Herremans van harte welkom heten. Hij zal samen met Timmy op pad gaan als deskundige R.O.-handhaving.
 

Wouter Roesems_Avatar.png

Teamverantwoordelijke Wouter Roesems over zijn teamuitbreiding: 

"We hebben het afgelopen jaar heel wat sterke nieuwe medewerkers kunnen aantrekken in ons team. De vraag naar ondersteuning vanuit de lokale besturen blijft dan ook bijzonder groot."

Meer ad hoc

Wouter: "Via onze gekende detacheringen voorzien Joris, Marnik, Femke, Karim en Stefanie de lokale besturen van ondersteuning.  Dat gaat meestal om structurele ondersteuning, maar we merken een trend naar meer ad hoc-ondersteuning voor het opvangen van vraagpieken of voor advies bij zeer specifieke dossiers." 

"Daarnaast zijn we de afgelopen maanden ook sterk gaan inzetten op handhaving. Lokale besturen hebben vaak een acute vraag voor dossieropvolging, die snel en met de nodige juridische kennis moet worden opgevolgd in samenwerking met de lokale politiezones en het parket. De vraag hiernaar vanuit de lokale besturen is bijzonder groot, maar de geschikte profielen zijn schaars. Om die reden willen we vanuit het intercommunale principe onze pool van handhavers aanbieden. Nieuwkomers Timmy en Sven worden hier voor 100% op ingezet, en Marnik en Femke combineren handhaving met hun huidige detacheringsopdrachten."

Partner in ruimtelijk beleid

Wouter: "Alhoewel de concrete ondersteuning voor vergunningen belangrijk blijft, willen we in ons huidig ondersteuningsmodel op termijn meer evolueren naar ruimtelijk planning. Vanuit verschillende hoeken wordt er druk gelegd op de gemeenten voor een meer proactieve aanpak van hun ruimtelijke visie. Dankzij onze directe link als intercommunale met de lokale besturen en het feit dat mijn team door hun detacheringen een concrete voeling heeft met de lokale nuances van een ruimtelijk beleid, ben ik ervan overtuigd dat we hier een volwaardige partner in kunnen zijn. Het doel is dus niet enkel om mankracht aan te bieden, maar om echt het strategisch ruimtelijk beleid mee te gaan ondersteunen."

"Daarnaast werken we op vandaag voor elk lokaal bestuur apart, maar de toekomstige thema’s op vlak van ruimtelijke ordening zijn grensoverschrijdend. Als intercommunale hebben we hierin een belangrijke rol te spelen, o.a. door een overkoepelende evaluatie van RUPs die impact hebben over de gemeentegrenzen heen."

 

Lees meer over de dienst Ruimtelijke ordening