Tewerkstellingsloket

In het Tewerkstellingsloket van Haviland vinden lokale besturen en OCMW's een partner voor acties en analyses ter ondersteuning van het beleid. Hierdoor kunnen ze concrete vooruitgang boeken in de opvolging en aanpak van tewerkstelling en werkloosheid.

Werkzoekenden zijn van alle tijden. Crisissituaties hebben echter een grote invloed op deze groep en treffen de meest kwetsbaren het eerst en het hevigst. De rol van lokale besturen en OCMW’s in de opvolging en aanpak van tewerkstelling en werkloosheid is niet te onderschatten. Van de Vlaamse regering kregen zij de 80% tewerkstellingsgraad als streefdoel, met VDAB als belangrijke partner.

Brug tussen alle actoren

Voor doelgericht beleid en concrete resultaten zijn de juiste acties met de juiste partners nodig. De tewerkstellingsdeskundige bouwt het netwerk op en vormt de brug tussen alle actoren. Kennis en expertise over tewerkstelling en werkloosheid worden zo gemeenteoverschrijdend ingezet.

Het Tewerkstellingsloket kan ondersteuning bieden aan ieder lokaal bestuur, OCMW en beleidsmaker binnen het werkingsgebied Halle-Vilvoorde. Gemeentediensten kunnen door de tewerkstellingsdeskundige ondersteund worden op vier vlakken: 

  • Ondersteuning van VDAB en lokale besturen
  • Opvolging van wetgeving en beleid op alle niveaus in naam van lokaal bestuur
  • Tijdige cijferopvolging op maat
  • Uitvoering van projecten die tewerkstelling bevorderen