Westrode Morgen: Dialoogmarkt op 27, 28 en 29 april

  • 22 april 2022

Er wordt verder gezocht naar een nieuwe invulling voor de projectsite net ten zuiden van de kern Westrode. Het onderzoeksteam stelde eind maart al haar rapport met vijf scenario's voor. Volgende week wordt er overlegd met alle betrokkenen en belanghebbenden tijdens een dialoogmarkt op 27, 28 en 29 april.

 

Samen naar een sterk scenario
Het onderzoeksteam gaat in gesprek met alle betrokkenen en belanghebbenden. De maatschappelijke, ruimtelijke en financiële randvoorwaarden worden in al deze gesprekken meegenomen. Deskundigen en adviserende diensten van verschillende beleidsniveaus en beleidsdomeinen geven ook hun aanvullingen tijdens werktafels. De resultaten van de gesprekken tijdens de werktafels en de dialoogmarkt vormen input voor het ontwikkelen van één of meerdere voorkeursscenario’s. We hopen alvast op een boeiende uitwisseling.

Stem van omwonenden en betrokkenen
Op de dialoogmarkt wordt er ruimte gegeven aan de stem van de omwonenden en potentiële gebruikers van de site (bezoekers, recreanten, ondernemers, landbouwers, … ). Alle geïnteresseerden zijn welkom om langs te komen. De scenario’s worden voorgesteld in een kleine expo. Ze worden toegelicht door het onderzoeksteam.

Alle geïnteresseerden zijn welkom om langs te komen. Er wordt geluisterd naar suggesties, bezorgdheden en aanvullingen. Die worden meegenomen in de volgende stap van het onderzoek, samen met de aanvullingen en randvoorwaarden die deskundigen en adviserende diensten van verschillende beleidsniveaus naar voren brachten tijdens eerdere werktafels.

Waar en wanneer?
De Zaal (vroeger Parochiehuis)
Jan Hammeneckerstraat 57, 1861 Westrode-Wolvertem

De dialoogmarkt is doorlopend open op volgende momenten:
Woensdag 27 april  14u – 20u
Donderdag 28 april 19u – 22u
Vrijdag 29 april  14u – 20u

Meer informatie over het gebied, de voorgeschiedenis en de geplande stappen in het onderzoek, kan u lezen op www.westrodemorgen.be