Zonnepanelen via burgerparticipatie

Zonnepanelen_Coverbeeld

Zonne-energie is één van de schakels om het aandeel hernieuwbare energie in de gemeenten te verhogen. Haviland organiseert een aanbesteding voor het plaatsen en onderhouden van zonnepanelen en leveren van energie met burgerparticipatie. We gaan daarbij op zoek naar een energiecoöperatie die ervaring heeft met burgerparticipatie en met behulp van partners zonnepanelen kan plaatsen op daken van openbare gebouwen om aan een voordelig tarief elektriciteit te leveren.

Het betrekken van de lokale bevolking door middel van burgerparticipatie zorgt voor meer
draagvlak en vereenvoudigt daardoor ook de uitrol van de installatie.

Alle vennoten van Haviland kunnen gebruik maken van deze raamovereenkomst.

Praktische info
  • Het plaatsen van de zonnepanelen gebeurt onder een opstalrecht . Hiervoor kan een termijn gekozen worden voor 10, 15 of 20 jaar. Wanneer deze periode ten einde loopt wordt de installatie kosteloos overgedragen aan het gemeentebestuur. Meer daarover leest u in de projectfiche.
  • Dankzij deze groepsaankoop voor zonnepanelen kunnen lokale besturen genieten van een voordelig tarief voor elektriciteit. De kostenbesparing voor de gemeente bestaat uit de besparing op de elektriciteitsfactuur door de rechtstreekse afname van elektriciteit afkomstig van de zonne-installatie. We streven naar een nettobesparing, waarbij wordt rekening gehouden met de totale investeringskost ten opzicht van de terugverdientijd.
  • Vooraleer een offerte wordt opgemaakt, wordt er eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan wat de mogelijke knelpunten zijn (zoals bv. de draagkracht van het dak en mogelijke aanwezigheid van asbest, maar ook andere aspecten zoals schaduw van hoge bomen, afzuiginstallaties op het dak, enz.). Zo kan de gemeente op een gefundeerde basis beslissen om al dan niet over te gaan tot de installatie.

Gerealiseerde projecten