Subsidioloog

Subsidies.png
Aanspreekpunt
Koen De Reu
Subsidioloog
0499 51 53 23

Het subsidielandschap is bijzonder complex, en wie onvoldoende kennis van zaken heeft of de continue updates niet opvolgt, loopt vaak heel wat subsidies mis. 
 

Onze subsidioloog loodst u doorheen het hele proces en vertaalt ideeën en plannen naar een sterk dossier. Uw project wordt afgetoetst aan meer dan 500 subsidiekaders in België en hij kijkt ook op Europees niveau welke subsidies het best passen voor u. Hij ondersteunt u zowel strategisch als operationeel met een gepaste rapportering en volgt de resultaten van de ingezette middelen nauwgezet op. Hij volgt uw dossier op van A tot Z, tot en met de uitbetaling van de subsidie.

Zo kan dat project waarvan gedacht werd dat het niet haalbaar was misschien toch uitgevoerd worden, of kunnen lokale besturen het extra budget dat vrijkomt gebruiken om te investeren ten voordele van wat echt telt: hun inwoners.

Recent nieuws over subsidies

Hier vind je alle nieuwtjes op vlak van subsidies die interessant kunnen zijn voor lokale besturen.

Wil je het subsidienieuws 'heet van de naald'?
Schrijf je dan nu in op de nieuwsflash.

11/01/2021 - Oproep 'Buurten op den buiten' (Koning Boudewijnstichting)

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners en lokale besturen die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen buurtbewoners.

Voor wie?
Naast buurtbewoners en lokale organisaties of verenigingen komen ook lokale besturen in aanmerking. Voorwaarde is dat het lokaal bestuur samen met buurtbewoners een dynamiek op gang wil brengen en concrete dingen realiseren. Hierbij is het cruciaal dat bewoners reeds bij de uitwerking van het idee actief betrokken worden.

Subsidiebedrag: €5.000 euro.

Heb je interesse voor deze oproep maar weet je niet goed hoe er aan te beginnen, neem dan contact op met de subsidioloog van Haviland.

Meer info over deze oproep vind je hier

10/12/2020 - Interessante provinciale subsidie 'Slimme Regio' (Provincie VLBR)

De provincie Vlaams-Brabant lanceert een interessant subsidie ‘Slimme regio’. Lokale besturen die een slimme oplossing hebben voor maatschappelijke uitdagingen komen in aanmerking voor maximum €150.000.

Het slimme idee kan zich situeren op vlak van mobiliteit, economie, waterlopen, energie, toerisme, recreatie en bestuur. Het idee maakt de provincie Vlaams-Brabant leefbaarder voor de inwoners. Ten laatste tegen 1 maart 2021 moet het project ingediend zijn.

Heb je interesse voor deze oproep maar weet je niet goed hoe er aan te beginnen, neem dan contact op met de subsidioloog van Haviland.

Meer info over de oproep vind je hier.

12/10/2020 - Lokale subsidies voor mobipunten

De Vlaamse regering voorziet deze legislatuur 105.400.000 euro voor de uitrol van 1000 mobipunten in een Hoppinjasje. Het grootste deel hiervan ligt langs gemeentewegen en valt daardoor onder de verantwoordelijkheid van de lokale besturen. Lokale besturen die een mobipunt in Hoppinstijl inrichten, kunnen een subsidie krijgen. Voor de aanleg van een interregionaal of regionaal mobipunt – aangeduid door de vervoerregio – wordt een tussenkomst voorzien van 50% van de kostprijs met een maximum van respectievelijk 500.000 tot 250.000 euro. De locaties op lokaal en buurtniveau worden door de gemeenten aangeduid, maar worden ook geïntegreerd in de regionale mobiliteitsplannen. Daarvoor is een subsidie voorzien van 100% van de kostprijs met een maximum van 50.000 euro voor lokale mobipunten en 25.000 euro voor mobipunten op buurtniveau.
 

08/10/2020 - COVID-subsidies voor OCMW's

Onze subsidioloog wil onze vennoten graag helpen bij hun concrete vragen over subsidies. Zo stelde de gemeente Affligem onlangs een vraag over de COVID-subsidies die OCMW’s kunnen krijgen. Onze subsidioloog zocht meteen uit voor welke subsidies OCMW’s in aanmerking komen. Daarnaast volgde hij ook een interessante webinar die de POD maatschappelijke integratie hierover gaf. Hierdoor is hij helemaal mee en kan hij andere OCMW’s helpen bij identieke vragen.