Oproep her- en nevenbestemming kerken

Oproep her- of nevenbestemming kerken

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid en gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject. 

Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn.

Het haalbaarheidsonderzoek is de voorbereiding voor een daadwerkelijk uit te voeren project. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek. Indien de aanvraag reeds voor 21 april wordt ingediend kan ook dit gesprek ook reeds vroeger plaatsvinden.

>> OPGELET: Dit is de LAATSTE OPROEP in deze formule!
Kerken_alternatieven
Inspiratie nodig? Bekijk deze voorbeelden uit binnen- en buitenland