Politiezone Grimbergen

De politiezone Grimbergen heeft als korpschef Jurgen Braeckmans.

 

Haviland zorgt voor maandelijkse opvolgingsbezoeken, preventierondgangen, evacuatieoefeningen en adviezen bij de politiezone Grimbergen.

Haviland ondersteunt de politiezone Grimbergen bij de administratieve verwerking van GAS-boetes.

Werner Royaert
Preventieadviseur