Politiezone Kastze

De politiezone Kastze bestaat uit de korpsen van Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst. De korpschef is Filip Van Steenbergen.

Haviland zorgt voor maandelijkse opvolgingsbezoeken, preventierondgangen, evacuatieoefeningen en adviezen bij de politiezone Kastze.

Haviland ondersteunt de politiezone KASTZE bij de administratieve verwerking van GAS-boetes.

Werner Royaert
Preventieadviseur