Politiezone VIMA

De politiezone VIMA bestaat uit de korpsen van Vilvoorde en Machelen. De korpschef is Erik Bassleer.

Haviland zorgt voor maandelijkse opvolgingsbezoeken, preventierondgangen, evacuatieoefeningen en adviezen bij de politiezone VIMA.

Werner Royaert
Preventieadviseur