Renovatiewerken rijwoningen - Drogenbos

Maria Collardstraat
Projectcoördinatie
Olivier Vandenbroucke
Projectcoördinator
Stap 4 - voltooid

Collega Olivier heeft dit project begeleid.

Doel

Deze 4 gezinswoningen zijn afgeleefd. Een grondige energetische renovatie en herinrichting wordt gepland.

Bouweigenschappen

Een grondige renovatie is gepland.

Financiering

De gemeente Drogenbos staat in voor de kosten van dit project.

Status

Dit project is voltooid.

Locatie