SBS Kinderkoppen - Vilvoorde

SBS Kinderkoppen Vilvoorde
Projectcoördinatie
Sandra Pelkmans
Projectcoördinator
Stap 1 - aanvang
Over het project

De school kampt met een tekort aan plaats voor klaslokalen, administratie en speelplaats. De afgelopen jaren werd dit opgelost met het plaatsen van containerklassen, maar ook deze oplossing bied niet het beoogde resultaat in oppervlakten en comfort voor de gebruikers.  Uit een externe studie bleek ook dat de staat van de huidige gebouwen en klaslokalen zeer slecht scoort en dat deze zelfs met de nodige renovaties onvoldoende zijn.  

Na een uitgebreide behoeftenstudie hebben het gemeentebestuur en de school beslist om een volledige nieuwe school te bouwen op de site. Zo kan er in het ontwerp rekening gehouden worden met het stijgende leerlingenaantal en ook een energiezuinig en duurzaam gebouw op de site gerealiseerd worden.

Status

De behoeftenstudie is zopas afgerond. Begin 2022 zal de ontwerper aangesteld worden.

Locatie