Verkeerssturing op basis van luchtkwaliteitsmetingen

  • 27 januari 2021

Met dit project willen we de regio Halle-Vilvoorde uitbouwen tot een slimme en gezonde regio, door zoveel mogelijk gemeenten binnen dit project te betrekken. Luchtkwaliteit stopt immers niet aan de gemeentegrenzen. 

Heel wat gezondheidsproblemen zijn gelinkt aan een slechte luchtkwaliteit. Recente burgerinitiatieven zoals ‘Curieuzeneuzen’ tonen aan dat de bezorgdheid van de burger groeit. Een belangrijke factor voor een slechte luchtkwaliteit is de invloed van wegverkeer. Ook in landelijke gemeenten geven drukke kruispunten vaak aanleiding tot een gele, oranje of zelfs rode ‘bol’ op de curieuzeneuzenkaart.

Wat willen we bereiken met dit project?

Met dit project willen we uitzoeken in hoeverre het verkeer gestuurd kan worden op basis van actuele luchtkwaliteitsmetingen. Wanneer de luchtkwaliteit in real-time kan gemeten worden, kan het beleid hier ook op worden aangepast. 

Hoe werkt het?

Wanneer een bepaalde parameter een drempelwaarde overschrijdt zal worden onderzocht of de luchtverontreiniging kan worden verminderd door de verkeerslichten langer op groen te laten staan en zo een betere doorstroming te garanderen, of net langer op rood te laten staan en zo het verkeer uit bepaalde wijk te weren. Door verschillende parameters zoals NOx en CO2 te meten en de verkeerslichten hiermee te sturen, kan de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit en op het klimaat verkleind worden.

Subsidies

Haviland wil hiervoor in samenwerking met AWV, VUB en VMM een subsidieaanvraag indienen bij de provincie in het kader van de oproep ‘slimme regio’. De subsidie bedraag maximum 150.000 euro. Er kan tot 50% subsidie verkregen worden via het 'Slimme regio'-budget. De eigen inbreng van de gemeenten bedraagt 50%. Die eigen inbreng kan als volgt: 15% eigen inbreng (best voor infrastructuur en werking) met alle partners, de resterende 35% kan uit andere subsidiekanalen komen.

De PBE-gemeenten kennen hun eigen deel van de middelen uit het Toekomstfonds en kunnen die middelen als ‘eigen middelen’ beschouwen. Op die manier kan de overige 50% voor die PBE-gemeenten gefinancierd worden door het Toekomstfonds. De PBE gemeenten zijn: Galmaarden, Gooik, Herne, Kampenhout, Pepingen, Steenokkerzeel

Interesse?

Geïnteresseerde gemeenten kunnen dit laten weten vóór 1 maart via milieu@haviland.be.

De deadline voor de eerste projectbeschrijving (1 A4) is 1 maart. De uiteindelijke deadline is 31 mei.