Werkliedenloods - Wemmel

Projectcoƶrdinatie
Els De Jonge
Projectcoƶrdinator
Stap 1 - aanvang
Over het project

De gemeente Wemmel heeft aan Haviland een behoeftestudie gemaakt voor hun werkliedenloods.

Verdere projectinformatie is momenteel nog niet beschikbaar.